SPAWANIE ŁUKOWE RĘCZNE

MMA- Manual Metal Arc Welding

Jest to sposób łączenia metali przez zastosowanie spawarki na której przy odpowiednim ustawieniu prądu spawania wytwarza się łuk elektryczny, jarzący się pomiędzy spawanym przedmiotem metalowym a elektrodą otuloną. Elektroda otulona przesuwana jest ręcznie przez operatora wzdłuż linii spawania i ustawiona pod odpowiednim kątem względem złącza.

Co to jest spawarka?

Spawarka – urządzenie służące do spawania ręcznego lub automatycznego.

Rodzaje spawarek:
• Spawarka transformatorowa – wytwarza prąd przemienny ( z sieci 230V).
• Spawarka prostownikowa- wytwarza prąd stały z biegunowością dodatnia i ujemną (z sieci 400V)
• Spawarka inwertorowa- wytwarza prąd stały z biegunowością dodatnia i ujemną.

Zastosowanie

Spawanie elektrodą otuloną jest stosowane we wszystkich warunkach, jest najbardziej uniwersalną metodą w całej branży spawalniczej. Główne zastosowanie to :
– ślusarstwo( np BES 1.460 RBES 1.460 RCBES 1.500 R)
– spawanie konstrukcji stalowych w przemyśle stoczniowym i w większości branż produkcyjnych( np. BES 500 B), spawanie rurociągów( np. BES 46BES 500 B), w pracach instalacyjnych na budowach, spawanie w warunkach polowych i na wysokościach oraz w miejscach o utrudnionym dostępie (np. BES 500 B)

Zalety metody
• Możliwość spawania różnych rodzajów i gatunków metali i stopów: stale niestopowe i stopowe( np. BESINOX 308), żeliwa( Np. BESMONEL)
• Możliwość spawania w każdej pozycji, w warunkach polowych (przy niewielkim wietrze), na wysokościach a nawet pod wodą
• Wysoka jakość spoin, dobre własności mechaniczne
• Możliwość spawania cienkich elementów (praktycznie od 1,5mm) i grubych (spoiny o grubościach powyżej 4mm zaleca się wykonywać wielowarstwowo)
• Wykorzystywanie prostych w obsłudze, łatwo przenośnych i stosunkowo tanich urządzeń do spawania MMA
Wady metody
• Duża ilość wydzielanych gazów i niska wydajność spawania (ok. 1-5 kg stopiwa/godz.)
• Mała prędkość spawania (ok. 0,1-0,4 m/min.)
• Konieczność usuwania żużla i wymiany elektrod co dodatkowo zmniejsza wydajność procesu
• Jakość spoin mocno uzależniona od umiejętności spawacza
• Duża wrażliwość na wilgoć – szczególnie elektrod zasadowych

Proces spawania elektrodą otuloną

Uproszczony schemat stanowiska do spawania łukowego ręcznego

Wysoka temperatura łuku spawalniczego powoduje, że krawędzie metalu topią się i łączą ze sobą. Topi się także elektroda, zalewając spoinę płynnym metalem i wypełniając szczeliny, przez co tworzy się zwarty szew.
W trakcie trwania procesu spawania łuk elektryczny jarzy się między końcem pokrytej otuliną metalowej elektrody a spawanym materiałem. Powstające w wyniku tego gazy chronią przed wpływem atmosfery ciekłe jeziorko spawalnicze. Topiąca się otulina tworzy na powierzchni jeziorka żużel, który chroni krzepnący metal spoiny przed wpływem atmosfery i zbyt szybkim chłodzeniem. W zależności od gatunku łączonych materiałów należy stosować odpowiednie elektrody, które są wytwarzane w setkach różnych odmian.

There’s a research paper writing service possibility that the pupils write the incorrect facts.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress